Writing /home/www/cz/blackmouse/wiki/data/cache/5/5fe946c8662f797893b3e64912d03433.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/www/cz/blackmouse/wiki/data/cache/5/5fe946c8662f797893b3e64912d03433.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/www/cz/blackmouse/wiki/data/cache/5/5fe946c8662f797893b3e64912d03433.xhtml failed

BlackMouse 1.5.0 adam errata

Toto je seznam známých chyb a jejich řešení u verze 1.5.0.

Alsa

alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device

Pokud tuto chybu vidíte jen jako obyčejný uživatel a pod rootem je vše ok, sou špatně nastavená práva zvukových zařízení. Chybu je možné opravit editací souboru /etc/udev/rules.d/40-alsa.rules. Kde obsah

KERNEL=="controlC[0-9]*",    NAME="snd/%k"
KERNEL=="hwC[D0-9]*",      NAME="snd/%k"
KERNEL=="pcmC[D0-9cp]*",    NAME="snd/%k"
KERNEL=="midiC[D0-9]*",     NAME="snd/%k"
KERNEL=="timer",        NAME="snd/%k"
KERNEL=="seq",         NAME="snd/%k"

nahradíte:

KERNEL=="controlC[0-9]*",    NAME="snd/%k", MODE="0666"
KERNEL=="hwC[D0-9]*",      NAME="snd/%k", MODE="0666"
KERNEL=="pcmC[D0-9cp]*",    NAME="snd/%k", MODE="0666"
KERNEL=="midiC[D0-9]*",     NAME="snd/%k", MODE="0666"
KERNEL=="timer",        NAME="snd/%k", MODE="0666"
KERNEL=="seq",         NAME="snd/%k", MODE="0666"

Po této úpravě je nutné počítač restartovat.

X.Org

Nejde se přihlásit do uživatelského profilu, problém je v adresáři /tmp/.ICE-unix/ ten nemá nastavená práva pro zápis všem uživatelům. Pro opravu je nutné pustit příkaz:

# chmod a+w /tmp/.X11-unix/

Konfigurace Gnome Display Managera

Po instalaci gdm balíčku je v konfiguračním souboru /usr/pkg/share/gdm/defaults.conf chyba. Díky této chybě se nepustí správně X server. Pro opravení této chyby je nutné editovat tento soubor a změnit nejlépe všechny cesty k X serveru na správné.

.
.
#StandardXServer=/usr/X11R6/bin/X
StandardXServer=/usr/pkg/bin/X
.
.
#command=/usr/X11R6/bin/X -audit 0 
command=/usr/pkg/bin/X -audit 0 
.
.
#command=/usr/X11R6/bin/X -audit 0 -terminate
command=/usr/pkg/bin/X -audit 0 -terminate
.
.
#command=/usr/X11R6/bin/X -audit 0
command=/usr/pkg/bin/X -audit 0
.
.

Různé command proměné jsou pro různé spuštění, takže netřeba nastavovat všechny cesty, ale když už jsme v tom ;-)

ACPI Daemon a podpora zobrazeni stavu baterie

Tahle chyba je především idealistická, problém je v deprecated voleb kernelu. Řešení je relativně prosté, stačí překompilovat jádro a zapnout právě tyto volby. Postup může být tento:

$ su -l
# cd /usr/src/
# ftp http://download.blackmouse.biz/blackmouse-1.5.0-adam/source/base/k/kernel-generic/linux-2.6.24.2.tar.bz2
# tar xjf linux-2.6.24.2.tar.bz2
# cd linux-2.6.24.2
# zcat /proc/config.gz >.config
# make menuconfig

Následně vlezeme až do nastavení ACPI a zapneme volby /proc/acpi files a /proc/acpi/event support. Uložíme a ukončime konfiguraci. Překompilujeme jádro a nainstalujeme. Následně doporučuji restart počítače.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Power management options --->                     │
│  [*] ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support ---> │
│   [*]  Deprecated /proc/acpi files                 │
│   [*]  Deprecated /proc/acpi/event support             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# make
# make modules_install
# make install
# reboot
 
blackmouse_1.5.0_adam_errata.txt · Poslední úprava: 2008/07/15 10:30 autor: mcbig
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki