Writing /home/www/cz/blackmouse/wiki/data/cache/8/88e2fd27405e27bcf0402f46fd95d24f.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/www/cz/blackmouse/wiki/data/cache/8/88e2fd27405e27bcf0402f46fd95d24f.xhtml failed

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

blackmouse_a_xen 2008/11/08 13:25 aktuální
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{ http://www.xen.org/images/globals/xen_logo.gif}}
 +====== BlackMouse a Xen ======
 +===== BlackMouse jako domain0 =====
 +==== Úvodem ====
 +Zda se ze funguje následující postup. Trochu sem se s tím pral a není to zrovna ideální ale co se dá dělat.
 +
 +  * Celý xen je třeba kompilovat z jednoho zdrojového adresáře (xen, kernels i tools)
 +  * Jádra je vhodné kompilovat z hg repositáře, bude tedy třeba program hg (mercurial)
 +  * Komilace tools vyžaduje vše možné včetně x11, používal sem tyto balíčky:
 +    * gettext-tools
 +    * libXaw
 +    * xproto
 +    * openssl
 +    * py24-curses
 +    * py24-xml
 +    * py24-readline
 +    A pro jistotu ještě:
 +    * randrproto
 +   
 +==== Stažení zdrojových kódů ====
 +
 +<code bash>
 +cd /usr/src
 +ftp http://bits.xensource.com/oss-xen/release/3.2.1/xen-3.2.1.tar.gz
 +tar xzf xen-3.2.1.tar.gz
 +hg clone http://xenbits.xensource.com/linux-2.6.18-xen.hg
 +cd xen-3.2.1
 +make prep-kernels KERNELS="linux-2.6-xen0 linux-2.6-xenU"
 +</code>
 +K vytvoření config souborů je více možností, zkopírovat např. z již existujícího kernelu, nebo použít např. menuconfig:
 +<code bash>
 +cp boot/config-2.6.18-my build-linux-2.6.18-xen0_x86_32/.config
 +# resp.
 +cp boot/config-2.6.18-my build-linux-2.6.18-xenU_x86_32/.config
 +make -C /usr/src/linux-2.6.18-xen.hg O=/usr/src/xen-3.2.1/build-linux-2.6.18-xen0_x86_32 menuconfig
 +#resp.
 +make -C /usr/src/linux-2.6.18-xen.hg O=/usr/src/xen-3.2.1/build-linux-2.6.18-xenU_x86_32 menuconfig
 +</code>
 +
 +==== Kompilace a instalace hypervisora a jader ====
 +
 +Následně můžeme zkompilovat a nainstalovat hypervisor a jádra:
 +<code bash>
 +make xen
 +make kernels KERNELS="linux-2.6-xen0 linux-2.6-xenU"
 +make install-xen
 +make install-kernels KERNELS="linux-2.6-xen0 linux-2.6-xenU"
 +</code>
 +
 +==== Kompilace a instalace nástrojů ====
 +
 +Kompilace tools je krapet komplikovanější, neboť knihovny které používáme jsou instalované z pkgsrc. Navíc test knihoven přímo počítá s hlavičkovými soubory v ''/usr/include''. Je tedy třeba vytvořit odkaz z ''/usr/include'' (to je nutné jen pro kompilaci, pro běh xenu nikoli). Dále xen počítají s přítomností binárky python (pkgsrc má např. ''python2.4''. A kompilace může začít kompilovat, jen musíme počítat s tím že knihovny se musí linkovat proti ''/usr/pkg/lib'':
 +<code bash>
 +ln -s /usr/pkg/include/openssl /usr/include/
 +ln -s /usr/pkg/include/X11 /usr/include
 +ln -s /usr/pkg/bin/python2.4 /usr/pkg/bin/python
 +CFLAGS="-L/usr/pkg/lib" make tools
 +CFLAGS="-L/usr/pkg/lib" make install-tools
 +</code>
 +
 +==== Spuštění ====
 +V ''/etc/init.d/'' jsou 2 scripty které je vhodné spouštět při startu automaticky, proto by se do ''/etc/rc.d/rc.local'' mohly přidat následující řádky:
 +<code bash>
 +/etc/init.d/xend start
 +/etc/init.d/xendomains start
 +</code>
 +Je samozřejmě vhodné zajistit i následné ukončování xenu, aby se virtuální korektně ukončovali.
 +
 +==== Grub ====
 +
 +===== BlackMouse jako domainU =====
 +==== root v souboru (loop) ====
 +Nejprve je třeba vytvořit image soubor, ten pak připojit k loop zařízení a s ním pak dále zacházet jako s blokovým zařízením:
 +<code bash>
 +dd if=/dev/zero of=/opt/xen/blackmouse-xenU-sda1 bs=4M count=1k
 +losetup /dev/loop0 blackmouse-xenU-sda1
 +mkfs.ext3 -j /dev/loop0
 +mount /dev/loop0 /mnt/image/
 +</code>
 +
 +==== Instalace ====
 +K instalaci potřebujeme adresář base z BlackMouse CD nebo ftp serveru. Nebudeme potřebovat balíčky lilo a grub a budeme instalovat kernel-domainU. Můžeme také použít náš vytvořený kernel spolu s xenem.
 +<code bash>
 +cd /some/path/base
 +sys_add  -root /mnt/image *.tgz
 +mkdir /mnt/image/lib/modules
 +cp -a /usr/src/xen-3.2.1/dist/install/boot/vmlinuz-2.6.18.8-xenU /mnt/image/boot/
 +cp -a /root/xen-3.2.1/dist/install/lib/modules/2.6.18.8-xenU /mnt/image/lib/modules/
 +cat /etc/fstab > /mnt/image/etc/fstab
 +</code>
 +
 +Je třeba upravit soubor fstab v doméně U aby odpovídal virtuálnímu stroji. A pokud nebudeme používat swap, je třeba ho vymazat, nebo zakomentovat, případně vytvořit další swap soubor. Image soubor virtuální instalace je vhodné před použitím odpojit.
 +<code bash>
 +umount /mnt/image
 +</code>
 +
 +Ukázka konfiguračního souboru pro blackmouse-xenU-1:
 +<code>
 +kernel = "/boot/vmlinuz-2.6.18.8-xenU"
 +memory = 128
 +name = "blackmouse-xenU-1"
 +vif = [ '' ]
 +dhcp = "dhcp"
 +disk = ['file:/opt/xen/blackmouse-xenU-sda1,sda1,w']
 +root = "/dev/sda1 ro"
 +extra = 'xencons=tty'
 +</code>
 
blackmouse_a_xen.txt · Poslední úprava: 2008/11/08 13:25 autor: mcbig
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki