Writing /home/www/cz/blackmouse/wiki/data/cache/8/88e2fd27405e27bcf0402f46fd95d24f.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /home/www/cz/blackmouse/wiki/data/cache/8/88e2fd27405e27bcf0402f46fd95d24f.xhtml failed

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

konfigurace_alsa 2008/07/02 11:45 konfigurace_alsa 2008/07/11 10:42 aktuální
Řádek 3: Řádek 3:
=== zapamatování nastavení === === zapamatování nastavení ===
Při každém startu systému se pouští script ''/etc/rc.d/rc.alsa'', ten ma za následek načtení některých modulů a načtení nastavení hlasitosti zvukových karet. K nastavení mimo dalších slouži program ''alsamixer'', k uchovaní tohoto nastavení se používá příkaz ''alsactl store''. Při každém startu systému se pouští script ''/etc/rc.d/rc.alsa'', ten ma za následek načtení některých modulů a načtení nastavení hlasitosti zvukových karet. K nastavení mimo dalších slouži program ''alsamixer'', k uchovaní tohoto nastavení se používá příkaz ''alsactl store''.
- 
-=== možné chyby === 
- 
-== alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device == 
-(([[bug]]))Pokud tuto chybu vidíte jen jako obyčejný uživatel a pod rootem je vše ok, sou špatně nastavená práva zvukových zařízení. Chybu je možné opravit editací souboru /etc/udev/rules.d/40-alsa.rules. Kde obsah 
-<file> 
-KERNEL=="controlC[0-9]*",      NAME="snd/%k" 
-KERNEL=="hwC[D0-9]*",          NAME="snd/%k" 
-KERNEL=="pcmC[D0-9cp]*",        NAME="snd/%k" 
-KERNEL=="midiC[D0-9]*",        NAME="snd/%k" 
-KERNEL=="timer",                NAME="snd/%k" 
-KERNEL=="seq",                  NAME="snd/%k" 
-</file> 
-nahradíte: 
-<file> 
-KERNEL=="controlC[0-9]*",      NAME="snd/%k" MODE="0666" 
-KERNEL=="hwC[D0-9]*",          NAME="snd/%k" MODE="0666" 
-KERNEL=="pcmC[D0-9cp]*",        NAME="snd/%k" MODE="0666" 
-KERNEL=="midiC[D0-9]*",        NAME="snd/%k" MODE="0666" 
-KERNEL=="timer",                NAME="snd/%k" MODE="0666" 
-KERNEL=="seq",                  NAME="snd/%k" MODE="0666" 
-</file> 
- 
-Po této úpravě je nutné počítač restartovat. 
 
konfigurace_alsa.txt · Poslední úprava: 2008/07/11 10:42 autor: mcbig
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki